Herfinanciering hypothecaire lening 2017-12-11T14:31:47+00:00

Herfinanciering hypothecaire lening

Knellende bankconvenanten

Een hotelbedrijf kampte met knellende bankconvenanten als gevolg van een debt/EBITDA ratio bij een overigens positief resultaat en meer dan meer positieve cash flow. Het bedrijf werd hierdoor beperkt in haar ontwikkeling zowel voor vervangingsinvesteringen als acquisities.

Onder leiding van Etienne Verkerk wordt een meer jaren totaalplan opgesteld de bankschuld te reduceren door (i) het afstoten en terughuren van vastgoed, (ii) een herkapitalisatie door uitgifte van  cumulatief preferente aandelen en tot slot (iii) een herfinanciering van de bestaande hypothecaire leningen met soepeler convenanten.

Bijkomend voordeel van deze aanpak was een verhoging van het nettoresultaat en cashflow van het bedrijf.

herfinanciering hypothecaire lening

Etienne J.A. Verkerk

Neem contact op

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld herfinanciering hypothecaire leningen? Neem dan contact met ons op.

contact
YOUR WAY IN 085 065 61 28
Verzenden