Bedrijfsfinanciëring Hospitality 2018-03-30T15:31:17+00:00

YOUR WAY TO CAPITAL

Bedrijfsfinanciëring hospitality

Bedrijfsfinanciering voor uw onderneming in de hospitality branche? De toenemende kritische houding van banken en de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt maken het verkrijgen van (her)financiering tot een behoorlijke uitdaging. Maar er is goed nieuws: WAY kent de weg.

Herfinanciering kan interessant zijn in een situatie met verschillende schuldeisers. Maar ook wanneer er aan uw lopende verplichtingen stevige voorwaarden verbonden zijn, zoals een hoge rente of een korte looptijd of anderszins strenge convenanten. Herfinanciering is in die zin de route naar het optimaliseren van de lopende financieringsstructuur, want waarom zou u deze niet wijzigen wanneer u er beter van kunt worden? Wilt u weten of uw financieringsstructuur geoptimaliseerd kan worden dan is de WAY-Financescan voor een vast tarief van € 2.500,- (excl. btw) wellicht de oplossing. 

Situaties waarin herfinanciering een uitkomst kan bieden:

  • De bestaande financiering loopt af en dient vernieuwd te worden.

  • Uw onderneming heeft liquiditeitsproblemen en kan de bestaande rentelasten en/of aflossingsverplichtingen niet meer dragen.

  • In geval van bedrijfsovername waardoor de bestaande schulden mogelijk kunnen worden meegefinancierd.

  • Uw onderneming heeft overtollige liquide middelen en/of investeringsplannen.

  • Hoe gaat ú het regelen? Neem de kortste weg en bel ons.

contact
YOUR WAY IN 085 065 61 28
Verzenden